Plan Jonge Zelfstandigen

Voor wie ?
 
Voor de niet-werkende werkzoekende jonger dan 30 jaar die zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigt.
 
Zich voorbereiden met de ondersteuning van een professional
 
De kandidaat van wie het project door het Participatiefonds is goedgekeurd, wordt bij zijn eerste stappen gedurende 3 tot 6 maanden gratis bijgestaan door een steunpunt voor starters.

Deze ondersteuning is aangepast aan de noden van de starter : het steunpunt voor starters van zijn keuze geeft hem advies over de activiteit die hij wenst op te starten, informeert hem over de administratieve stappen, stelt hem opleidingen op maat voor, enz.

De jongere zonder inkomen geniet een maandelijkse onkostenvergoeding van € 375 gedurende de voorbereidingsfase van zijn/haar project evenals een vestigingsuitkering toegekend door de RVA.
Als hij een inschakelingsuitkering ontvangt kan hij ze ook cumuleren met de maandelijkse onkostenvergoeding van € 375 van het Participatiefonds.
 
Het project financieren
 
Na afloop van de ondersteuningsfase wordt een aanvraag voor een startlening ingediend bij het Participatiefonds, die de economische en de financiële haalbaarheid van het project onderzoekt. Indien de kredietaanvraag degelijk gemotiveerd is kan de starter rekenen op een snelle beslissing van het Fonds.
Voor een omvangrijker project kan een startlening met een Starteo gecombineerd worden.

Onderhoudsschijf
 
De jonge starter kan een lening bekomen (€ 4.500) om te voorzien in zijn behoeften gedurende de eerste maanden van zijn activiteit. Dit speciale deel van de startlening is renteloos en dient pas het 6de en het zevende jaar terugbetaald te worden.
 
Ondersteuning na het opstarten van de activiteit
 

Na de toekenning van de startlening en het opstarten van de onderneming blijft het steunpunt de starter ondersteunen en adviseren gedurende de eerste 18 maanden van de activiteit.
 
De ondernemer die zijn zaak financiert met een Starteo, een ander product van het Participatiefonds, kan ook gebruik maken van de 24 maanden ondersteuning na de start van de activiteit, voor zover hij beantwoordt aan de voorwaarden van het Plan Jonge Zelfstandigen.

Sectorale beperkingen
 
Op basis van de Verordening nr. 1998/2006 van 15/12/06  van de Europese Commissie betreffende de toepassing van artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de minimis-steun, sluit het Participatiefonds  alle aanvragen voor leningen in de landbouwsector uit, evenals vragen voor financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden in vervoersondernemingen.  Het Participatiefonds komt ook niet tussen in uitvoerverrichtingen waarbij de lening zou dienen voor de financiering van b.v. een verkooppunt of vertegenwoordigingskantoor in het buitenland.  Een onderneming die (een deel van) haar productie uitvoert, maar waar de toegevoegde waarde in België gecreëerd wordt (b.v. facturatie vanuit België, medewerkers op de loonlijst in België en zonder standplaats in het buitenland, productie in België, dan wel invoer in België en wederuitvoer naar opslag of herverpakking in België) kan beroep doen op het Participatiefonds voor de financiering van haar investeringen in België. 

Bijkomende inlichtingen

Indien u na het lezen van de informatie over het Plan Jonge Zelfstandigen nog bijkomende inlichtingen zou wensen, neem dan contact op met de Start-updesk (starters@fonds.org)