Initio

Wat?

 • rentevoet = 4% vast
 • achtergestelde lening 
 • looptijd van 3, 5, of 7 jaar volgens de aard van het project 
 • mogelijkheid van vrijstelling van terugbetaling van kapitaal van 1 jaar, volgens de aard van het project 
 • geen waarborgen in geval van een natuurlijk persoon, borgstelling actieve vennoten in geval van een KO met rechtspersoonlijkheid 
 • maximum € 100.000, bovendien beperkt tot 
  •  50% van het totale investeringsbedrag (het saldo moet bestaan uit een eigen inbreng en een bankkrediet)
  • vijf maal uw eigen inbreng 
 • voor Initio is een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Gemeenschap

Hoe?

Initio wordt aangevraagd via het kredietaanvraagformulier beschikbaar onder formulieren. Dat formulier is bestemd voor de kredietaanvrager en dient ingevuld te worden met de hulp van zijn erkend boekhouder(-fiscalist) BIBF, extern accountant IAB of bedrijfsrevisor IBR.