Welkom

Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, KO’s, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. Daarnaast wil het Participatiefonds zijn knowhow delen door administratieve, technische en financiële diensten te leveren ten voordele van andere instellingen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

KredietactiviteitenDienstverleningsaktiviteiten