Welkom

Krachtens de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming is het Participatiefonds in vereffening sinds 1 juli 2014. De afsluiting van de vereffening is voorzien voor 30 juni 2022.

Kredieten

Lopende kredieten

Vanaf 1 juli 2014 beperkt de activiteit van het Participatiefonds in vereffening zich tot de kredieten en participaties die voor die datum toegestaan of beslist werden. Vermits de afsluiting van de vereffening voorzien is voor 2022, is de opvolging van uw krediet verzekerd.

Indien u vragen hebt betreffende uw lopend krediet bij het Participatiefonds, bel dan nummer 02/210.87.87 of stuur een e-mail 

Als u het Participatiefonds in vereffening contacteert, deel dan steeds uw dossiernummer en/of uw kredietnummer mee. Zo zal de dossierbeheerder u sneller van dienst kunnen zijn.                                  

Nieuwe kredietaanvragen

Vanaf 1 juli 2014 zijn de Gewesten voor de toekenning van nieuwe kredieten bevoegd. U kunt zich richten tot

Impulseo

Klik hier voor meer informatie.